Kerkelijk huwelijk in Frankrijk waar gezongen wordt